گردونه و جایزه

پوچ
300% هزار تومان
لکه بر فرش
2% تخفیف مازاد
3% تخفیف مازاد
100% هزار تومان
200% هزار تومان
5% تخفیف مازاد
ترمز فرش
500% هزار تومان
شانست رو برای برنده شدن امتحان کن!
آدرس ایمیلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون. امروز برای بردن جایزه های استثنایی شانس داری!

قوانین چرخش گردونه:

  • فقط یک بار! میتونی شانستو امتحان کنی 🙂